ΠΑΣΥΚΑΓΑ: Διαμαρτυρία-Καταγγελία Προς: κ Γ. Πολίτη Προϊστάμενο Δ/νσης Σπουδών Προγραμ. κ Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Δείτε εδώ

και εδώ

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ. ΣΤΟ Δ/ΝΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ κ Γ. ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΉΣΕΙΣ ΠΥΣΠΕ

Το ΔΣ του ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ. προέβη σε καταγγελία στο Υπουργείο Παιδείας συγκεκριμένων ΠΥΣΠΕ της Αττικής για τις παράνομες τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ05 στη ζώνη του ολοήμερου Δημοτικού και μάλιστα την τελευταία ώρα (15.00-16.00), με υποχρεωτική παραμονή τους στο σχολείο κατά τη διάρκεια σίτισης, χωρίς αυτή να προσμετράται στο υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο.
Επίσης κατήγγειλε την ανακοίνωση ΠΥΣΠΕ με κενά β΄ξένης γλώσσας με  συγκεκριμένες ημέρες και ώρες διδασκαλίας αυτής, με στόχο να βολευτούν οι ήδη υπηρετούντες στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες.
Τέλος, τόνισε το παράλογο του να μην υπολογίζεται το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των συναδέλφων ΠΕ05, Γαλλικής Φιλολογίας, σε συνάρτηση με τον αριθμό των σχολικών μονάδων που μετακινείται ο εκπαιδευτικός.