Αρχιεπισκοπή:κάλεσμα στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να βοηθήσουν για το Κοινωνικό Φροντιστήριο

Δημιουργεί το Κοινωνικό Φροντιστήριο
Αρχιεπισκοπή: δωρεάν μαθήματα σε παιδιά γυμνασίων - λυκείων
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Σάββατο 23 Ιουνίου 2012

Tη δημιουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου ανακοίνωσε χθες η Αρχιεπισκοπή, με στόχο να βοηθήσει τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.
Στο φροντιστήριο - αναμένεται να λειτουργήσει στη βιβλιοθήκη της Αρχιεπισκοπής - θα προσφέρονται δωρεάν μαθήματα σε μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μάλιστα, η Αρχιεπισκοπή απηύθυνε κάλεσμα στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να βοηθήσουν την προσπάθειά της και να στηρίξουν τα μαθήματα.
«Ο εθελοντισμός, η εκούσια δηλαδή και ανιδιοτελής βοήθεια ειδικά προς τα παιδιά μας, κρίνεται ως επιτακτική ανάγκη, ιδιαίτερα όταν αφορούν στην παιδεία και στο μέλλον τους. Δεν πρέπει να αφήσουμε τους νέους και τις νέες αβοήθητους στο έλεος των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών κρίσεων» τονίζει η Αρχιεπισκοπή στην ανακοίνωσή της. Η βιβλιοθήκη της Αρχιεπισκοπής που εγκαινιάστηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο στεγάζεται στο κτίριο του πρώην Κακουργιοδικείου Αθηνών, επί της οδού Αγίας Ελεούσης 4, στην περιοχή του Ψυρή.
http://www.tanea.gr/ellada/article/?aid=4732017
 

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤA ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ»

Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης καλεί μόνιμους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τουλάχιστον διετή εκπαιδευτική υπηρεσία από το διορισμό τους σε σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να υποβάλλουν αίτηση για την πλήρωση θέσεων με επιλογή,
1ΑΔΑ: Β4Λ99-ΟΟΛ
προκειμένου να αποσπαστούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και τα εκτός έδρας τμήματα αυτών κατά το σχολικό έτος 2012-2013.
Επισημαίνεται ότι η χρηματοδότηση του προγράμματος Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση» περιόδου 2007-2013.

http://www.gslll.edu.gr/index.php/tracts/548--a-

Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών 2012

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
EUROPEAN LANGUAGE LABEL
ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2012

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ως Εθνική Μονάδα
για το πρόγραμμα Δια βίου Μάθηση ( απόφαση αρ. 120699/IA/ΦΕΚ 1718 του Υπουργού
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων), προβαίνει σε ανοιχτή πρόσκληση
υποβολής προτάσεων για την δράση Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών (European Language Label). Η πρόσκληση αφορά σε καινοτόμα προγράμματα διδασκαλίας και εκμάθησης ξένων γλωσσών που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα κατά την περίοδο από 1/9/2011 έως
30/6/2012 και θα ολοκληρωθεί με την απονομή του Ευρωπαϊκού Σήματος Γλωσσών για το έτος 2012.
Η τιμητική διάκριση θα συνοδευθεί από χρηματικό έπαθλο ύψους 1.000 ευρώ.
To  Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών (European Language Label) αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της πολυγλωσσίας που αποσκοπεί στην ανάδειξη καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και εκμάθησης γλωσσών με απώτερο στόχο την συνολική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στον τομέα των γλωσσών σε  ολόκληρη την Ευρώπη.
Περιγραφή της δράσης
To Eυρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών είναι μια διάκριση που απονέμεται σε φορείς που
επιτυγχάνουν να αναπτύξουν εργαλεία και να εφαρμόσουν μεθόδους διδασκαλίας που
μπορούν να αποτελέσουν καλές πρακτικές και να υιοθετηθούν σε γλωσσικά περιβάλλοντα
διαφορετικά από αυτά που αναπτύχθηκαν.
Το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και
κατάρτισης, ανεξάρτητα από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται και με επίκεντρο την
προώθηση της καινοτομίας στη διδασκαλία γλωσσών.
Ευρωπαϊκές και Εθνικές Προτεραιότητες
Για το έτος 2012 η Ευρωπαϊκή θεματική προτεραιότητα του Διαγωνισμού Label είναι:
«Πολυγλωσσικές τάξεις»
Το φαινόμενο των πολυγλωσσικών τάξεων αυξάνεται διαρκώς. Αυτές οι τάξεις
αποτελούνται από μαθητές που προέρχονται από διαφορετικές χώρες και δε
μοιράζονται μία κοινή μητρική γλώσσα. Οι μαθητευόμενοι μιλούν ποικίλες γλώσσες, η
συμπεριφορά τους και η κουλτούρα τους μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικές: αυτό
μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως εστία
σύγκρισης και συζήτησης. Σ’ αυτές τις τάξεις μπορεί να υπάρξει πολύ μεγαλύτερη
χρήση της γλώσσας-στόχου, επειδή θα αποτελεί τη μόνη κοινή γλώσσα , την οποία οι
μαθητές θα χρησιμοποιούν για τις φυσιολογικές συναλλαγές τους τόσο μέσα όσο και
έξω από την τάξη.
Σ΄αυτό ακριβώς το σημείο βρίσκεται η πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι δάσκαλοι:
οφείλουν να προσαρμόσουν τις διδακτικές τεχνικές τους, ώστε να λάβουν υπόψη τους
και να σεβαστούν αυτή την ποικιλομορφία, αλλά και να εστιάσουν στον κύριο στόχο
τους, που είναι να εφοδιάσουν τους μαθητές με τις καλύτερες δυνατές επικοινωνιακές
και γραμματικές δεξιότητες της γλώσσας-στόχου.
Τα προγράμματα που θα κατατεθούν το 2012 εντός της προτεραιότητας αυτής θα
πρέπει να αποτελούν αξιοσημείωτα παραδείγματα διδασκαλίας γλωσσικών δεξιοτήτων σε πολυγλωσσικά περιβάλλοντα.
Επίσης, για το έτος 2012 οι Εθνικές θεματικές προτεραιότητες του Διαγωνισμού Label
είναι:
Διδασκαλία γλωσσών σε μετανάστες, στο πλαίσιο της αναβάθμισης και απόκτησης σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων, με στόχο την αποτελεσματικότερη συμμετοχή τους στο οικονομικό, κοινωνικό, πολιτισμικό και πολιτικό γίγνεσθαι.
Απόκτηση δεξιοτήτων γλωσσομάθειας Β2 (καλή γνώση), κατά την αποφοίτηση από το Γυμνάσιο.
Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες και στα παιδιά τους, με στόχο την ενεργό κοινωνική ένταξη αυτών και των οικογενειών τους, παράλληλα με τη
δράση ΟΔΥΣΣΕΑΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση»
Κριτήρια Επιλογής
Τα κριτήρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δράση “Eυρωπαϊκό Σήμα
Γλωσσών” είναι τα ακόλουθα:
-Οι προτάσεις πρέπει να καλύπτουν συνολικά την εκπαιδευτική διαδικασία και τους
εμπλεκόμενους σε αυτή ώστε να διασφαλίζεται ότι οι ανάγκες των μαθητών έχουν
εντοπισθεί και καλύπτονται από το προτεινόμενο πρόγραμμα διδασκαλίας/εκμάθησης
ξένων γλωσσών.
-Οι προτάσεις πρέπει να φέρουν προστιθέμενη αξία στο εθνικό τους πλαίσιο, οδηγώντας
σε ποσοτική ή/και ποιοτική βελτίωση στη διδασκαλία και εκμάθηση ξένων γλωσσών. Η
ποσοτική βελτίωση μπορεί να αφορά την εκμάθηση περισσοτέρων ξένων γλωσσών,
ιδιαίτερα αυτών που η χρήση τους είναι λιγότερο διαδεδομένη, ενώ η ποιοτική βελτίωση
μπορεί να αναφέρεται στην χρήση βελτιωμένης μεθοδολογίας.
-Οι προτάσεις πρέπει να διακρίνονται για την παροχή κινήτρων σε μαθητές και
εκπαιδευτικούς ώστε να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες.
-Οι προτάσεις πρέπει να διακρίνονται για την πρωτοτυπία και την δημιουργικότητά τους.
Πρέπει να εισηγούνται την εφαρμογή καινούριων προσεγγίσεων στην εκμάθηση ξένων
γλωσσών οι οποίες ωστόσο θα πρέπει να είναι κατάλληλες για τους μαθητές στους οποίους
απευθύνονται.
-Οι προτάσεις πρέπει να έχουν ευρωπαϊκή διάσταση και να αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα
που απορρέουν από την γλωσσική ποικιλομορφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η
δυνατότητα για ανάπτυξη επαφών πέρα από τα εθνικά σύνορα. Από την αξιολόγηση των
προτάσεων πρέπει να προκύπτει η διευκόλυνση που θα παρέχει η βελτίωση των γλωσσικών
δεξιοτήτων για την κατανόηση άλλων πολιτισμών.
-Οι προτάσεις πρέπει να αφορούν σε πρωτοβουλίες που μπορούν να μεταφερθούν και να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης και για άλλες χώρες.
Επιλέξιμοι φορείς
Αιτήσεις για συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορούν να υποβληθούν από σχολεία,
πανεπιστήμια, κέντρα ξένων γλωσσών, κέντρα εκπαίδευσης και κατάρτισης, εταιρείες
καθώς και από άλλους φορείς και μεμονωμένα άτομα που εφαρμόζουν καινοτόμες
μεθόδους διδασκαλίας για την εκμάθηση γλωσσών.
Διαδικασία επιλογής και απονομής
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν ως προς το περιεχόμενό τους και τον
βαθμό ανταπόκρισής τους στα κριτήρια επιλογής που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Επιπλέον,
κατά την αξιολόγηση, προτεραιότητα θα δοθεί στις προτάσεις που ανταποκρίνονται με
σαφή και συγκεκριμένο τρόπο στις Εθνικές προτεραιότητες ή την Ευρωπαϊκή
προτεραιότητα. Η αξιολόγηση θα διενεργηθεί από Επιτροπή Αξιολόγησης που θα συσταθεί
ειδικά για τον σκοπό αυτό και θα αποτελείται από ειδικούς στη διδασκαλία ξένων
γλωσσών. Το πρόγραμμα/ τα προγράμματα που θα επιλεγούν θα βραβευθούν κατά τη
διάρκεια Ειδικής Τελετής – Εκδήλωσης, παρουσία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
Το ειδικό δίπλωμα φέρει την υπογραφή του εκάστοτε Επιτρόπου πολυγλωσσίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Τα
εκπαιδευτικά ιδρύματα και μεμονωμένα άτομα στα οποία απονέμεται το «Ευρωπαϊκό
Σήμα Γλωσσών» έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το λογότυπο του προγράμματος
“European Language Label” σε όλες τις δραστηριότητές τους. Στο λογότυπο αναγράφεται  υποχρεωτικά το έτος απονομής της Διάκρισης.
Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την πρότασή τους μαζί με την αίτηση συμμετοχής έως τη
Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2012 προς τον Ελληνικό Φορέα Υλοποίησης Ίδρυμα Κρατικών
Υποτροφιών στην ταχυδρομική διεύθυνση: Διεύθυνση Ειδικών Προγραμμάτων Διεθνών
Υποτροφιών, Τμήμα Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μακρή 1 και Διονυσίου
Αρεοπαγίτου 11742, Αθήνα. Η αίτηση συμμετοχής διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο Διαδίκτυο στην διεύθυνση :http://web.iky.gr/IKY/content/gr/Socrates/ellabel.html

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΩΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ

Συζητήθηκε σήμερα Τρίτη 15.5.2012 στο Γ’ Τμήμα (πενταμελούς συνθέσεως) του Συμβουλίου Επικρατείας, η αίτηση ακυρώσεως των Επιστημονικών Φορέων Γαλλικής και Γερμανικής φιλολογίας, που αφορά την επαναφορά της τρίωρης διδασκαλίας της Β΄Ξένης Γλώσσας στο Γυμνάσιο.

Η απόφαση θα εκδοθεί εντός του προσεχούς τετραμήνου. Ευελπιστούμε σε μία θετική έκβαση του θέματος.