ΔΤ του ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ. για τις αιτήσεις υποχρεωτικών μετατάξεων

     

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Σήμερα Τρίτη, 20-08-2013, το ΔΣ του Πανελληνίου Συλλόγου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αποφοίτων Πανεπιστημίου (ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ.)

μετέβη στο Υπουργείο Παιδείας από τις 11.00πμ ως τις 19.30 μμ, προκειμένου να συναντηθεί με παράγοντες του Υπουργείου και να ζητήσει διευκρινίσεις που αφορούν στις ΥΑ 11966/Δ2/13-08-2013 και 11967/Δ2/13-08-2013 αιτήσεων των υποχρεωτικών μετατάξεων και να ζητήσει την υποχρεωτική διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας και στις τρεις τάξεις του Λυκείου.

Τα ερωτήματα που ετέθησαν είναι τα ακόλουθα:

 

 1. 1.Τι θα γίνουν οι αιτήσεις εθελούσιας μετάταξης που εκκρεμούν με βάση την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 38784/Δ1/20-03-2013;

Απάντηση: Δεν γνωρίζουμε τίποτα. (Μετά από πιέσεις του ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ. ενδεχομένως να δοθεί απάντηση αύριο το απόγευμα. Η όποια απάντηση θα ανακοινωθεί άμεσα στην ιστοσελίδα του Συλλόγου)

 1. 2.Παρακαλούμε πολύ, διευκρινίστε τους όρους «πλεονάζον προσωπικό» που εμπεριέχεται στην ΥΑ αίτησης υποχρεωτικών μετατάξεων και «υπεράριθμο ή ολικά υπεράριθμο προσωπικό» που αναφέρεται στο ΠΔ των υποχρεωτικών μεταθέσεων.

Απάντηση: Δε δόθηκε σαφής προσδιορισμός των δύο όρων. Αναφέρθηκε μόνο ο όρος «πλεονάσματα».

 1. 3.Ποιοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υποχρεωτικής μετάταξης;

Απάντηση: Όλοι ανεξαιρέτως οι εκπαιδευτικοί, είτε έχουν οργανική θέση, είτε βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ.

 1. 4.Ποιες οι πιθανές κυρώσεις όσων δεν κάνουν αίτηση υποχρεωτικής μετάταξης;

Απάντηση: Λογικά, καμία απολύτως. (Εντούτοις, δεν υπήρξε επίσημη διαβεβαίωση από πλευράς Υπουργείου).

 1. 5.Οι έχοντες οργανική θέση ή αυτοί που καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, να κάνουν αίτηση υποχρεωτικής μετάταξης;

Απάντηση: Λογικά όχι εκτός αν υπάρχει το κίνητρο μετακίνησής τους σε πλησιέστερη διεύθυνση εκπαίδευσης με τον τόπο προτίμησής τους. Φυσικά, αν δεν έχουν τον απαιτούμενο αριθμό μορίων ώστε να μεταταχθούν σε θέση προτίμησής τους, το Υπουργείο διατηρεί το δικαίωμα να τους μετακινήσει, σε αμέσως επόμενη φάση που θα ακολουθήσει, σε εναπομείναντα κενά σε όλη την επικράτεια. Διότι, σε περίπτωση που δεν καλυφθούν όλα τα κενά με τις αιτήσεις υποχρεωτικής μετάταξης της 1ης φάσης, το Υπουργείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε πρόσκληση αιτήσεων μετάταξης σε 2η ίσως και 3η φάση, προκειμένου να καλυφθούν όλα ανεξαιρέτως τα κενά που, θεωρητικά, θα είναι τα πιο απομακρυσμένα.

 1. 6.Οι μετατάξεις στην Α/θμια θα είναι σε οργανικές θέσεις;

Απάντηση: Όχι, θα ανήκουν στο προσωπικό της εκάστοτε περιφερειακής διεύθυνσης. Και θα τίθενται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ αντί του ΠΥΣΔΕ. (Ο Σύλλογος εκτιμά ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος να ακολουθήσουν την ίδια μοίρα και οι υφιστάμενες οργανικές θέσεις της Β/θμιας Εκπαίδευσης)

 1. 7.Ποιο λοιπόν το κίνητρο των εκπαιδευτικών να υποβάλλουν αίτηση μετάταξης, αφού θα βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ αντί του ΠΥΣΔΕ;

Απάντηση: Καμία σαφής απάντηση.

 1. 8.Ποιος θα αναλάβει τον έλεγχο των μορίων όσων ενταχθούν στον αξιολογικό πίνακα υποχρεωτικών μετατάξεων;

Απάντηση: Την αποκλειστική ευθύνη την έχει ο εκπαιδευτικός που σε περίπτωση δήλωσης ανακριβών στοιχείων θα διώκεται πειθαρχικά.

 1. 9.Γιατί δε χρησιμοποιήθηκε το επικαιροποιημένο e-data center για την υποβολή αιτήσεων μετάταξης ώστε να γίνει διασταύρωση των δηλωθέντων στοιχείων για την αποφυγή λαθών;

Απάντηση: 1) Δε γνωρίζω, δεν είμαι εγώ ο αρμόδιος 2) Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στα δηλωθέντα στοιχεία του e-data center.

 

10.Ποιος θα είναι ο τρόπος τοποθέτησης των μεταταχθέντων;

Απάντηση: Ενδεχομένως σε πρώτη φάση θα ικανοποιηθούν οι αιτήσεις μετάταξης ανά διεύθυνση και περιφέρεια και στη συνέχεια θα γίνει προσπάθεια να ληφθεί υπόψη η εντοπιότητα και η μόνιμη κατοικία του εκπαιδευτικού. Σε περίπτωση που τα μόρια του εκπαιδευτικού δεν επαρκούν για την κάλυψη της 1ης και 2ης προτίμησής του, πιθανότατα να μετακινηθεί πανελλαδικά στα εναπομείναντα κενά.

 1. 11.Πως είναι δυνατόν ολόκληρες περιφερειακές διευθύνσεις να μη δίνουν κανένα κενό στην Α/θμια, πχ. στην Ηλεία, την Αχαΐα και την Αιτωλοακαρνανία, περιοχές κατεξοχήν γαλλοκρατούμενες;

Απάντηση: (Οι αρμόδιοι εξεπλάγησαν με την επισήμανση του ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ. δηλώνοντας ότι δεν το είχαν αντιληφθεί)Την αποκλειστική ευθύνη έχουν οι περιφερειακές διευθύνσεις. Φυσικά όπου δε δόθηκε κενό δε θα γίνουν μετατάξεις. Στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν περιθώρια διόρθωσης των όποιων λαθών γιατί δεν μπορεί να ανασταλεί η όλη διαδικασία, όμως θα γίνει προσπάθεια διόρθωσης στην επόμενη φάση μετατάξεων.

 1. 12.Δε θα αδικηθούν οι κάτοικοι αυτών των περιοχών, αφού δεν τους δίνεται η δυνατότητα να μεταταχθούν στην περιοχή που είναι η οργανική τους;

Απάντηση: Θα δούμε τι θα κάνουμε στην επόμενη φάση, ίσως γίνουν διορθώσεις όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία.

 1. 13.Υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης της αίτησης μετάταξης;

Απάντηση: Όχι

14.Θα δοθεί παράταση για τις αιτήσεις μετάταξης;

Απάντηση: Όχι

 1. 15.Πότε θα ανακοινωθούν τα ονόματα των μεταταχθέντων;

Απάντηση: Τη Δευτέρα 26-08-2013

 1. 16.Η πιστοποίηση ταυτοπροσωπίας και η κατάθεση αριθμού πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης θα γίνει στη διεύθυνση εκπαίδευσης της οργανικής θέσης του εκπαιδευτικού;

Απάντηση: Όχι, μπορεί να γίνει και σε οποιαδήποτε διεύθυνση της Β/θμιας εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού, ως 23-08-13 και ώρα 15.00.

 1. 17.Ποιο θα είναι το μέλλον των 183 καθηγητών γαλλικής που θα περισσεύουν μετά την κάλυψη των κενών εκπαιδευτικών και διοικητικών θέσεων που δημοσιεύθηκαν;

Απάντηση: Ενδεχομένως θα κληθούν να καλύψουν επιπλέον κενά της Β/θμιας και της Α/θμιας.

 1. 18.Οι μεταταχθέντες σε διοικητικές θέσεις θα μπορούν να αποσπασθούν εκ νέου σε άλλη περιοχή διεύθυνσης εκπαίδευσης ή να επιστρέψουν σε διδακτικά καθήκοντα;

Απάντηση: Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία ενημέρωση.

 1. 19.Θα γίνουν αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ ή από ΠΥΣΔΕ σε φορείς;

Απάντηση: Θα γίνουν αλλά ο αριθμός των φετινών αποσπάσεων θα είναι δραστικά μειωμένος.

 1. 20.Τι προβλέπεται για τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στο Λύκειο;

Απάντηση: Δεν χωράει στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Λυκείου.

 

Στη συνέχεια το ΔΣ του ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ. πραγματοποίησε ολιγόλεπτη συνάντηση με τον Υφυπουργό Παιδείας κ Σ. Κεδίκογλου, στη διάρκεια της οποίας εξέθεσε τις προτάσεις του αναφορικά με την υποχρεωτική διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στις τρεις τάξεις του Λυκείου (για λεπτομέρειες, δείτε το κείμενο που κατέθεσε ο Σύλλογος για τη διαβούλευση για το Λύκειο στην ιστοσελίδα του).

Ο Υφυπουργός απάντησε ότι δε χωράει η υποχρεωτική διδασκαλία της β΄ξένης γλώσσας στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Λυκείου αλλά δεσμεύθηκε να το συζητήσει εκ νέου με του Υπουργό Παιδείας, κ Κ. Αρβανιτόπουλο, στην αυριανή τους σύσκεψη.

 

Κατόπιν, το ΔΣ του Συλλόγου συναντήθηκε με το Δ/ντή του γραφείου του Υπουργού, κ Β. Βασιλόπουλο. Ο κ Βασιλόπουλος δεσμεύθηκε να υπάρξει απάντηση μέχρι αύριο το απόγευμα για την έκβαση των αιτήσεων εθελοντικής μετάταξης που κατατέθηκαν 20-03-2013 έως 02-04-2013 (Η απάντηση που θα δοθεί θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Συλλόγου).

Όταν το ΔΣ του επεσήμανε τα λάθη και τις παραλείψεις της ΥΑ( πχ. ολόκληροι νομοί που δε δίνουν κενά γαλλικών στην Α/θμια) δήλωσε ότι το Υπουργείο θα προβεί σε διορθωτικές παρεμβάσεις, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Στην παρούσα φάση αυτό είναι αδύνατον γιατί δεν μπορεί να ανασταλεί η όλη διαδικασία εξαιτίας μερικών λαθών. Τόνισε δε ότι θα γίνει προσπάθεια να προηγηθούν μετατάξεις αρχικά στην ίδια δ/νση και την ίδια περιφέρεια που ανήκει ο εκπαιδευτικός και ότι ενδεχομένως, αν δεν καλυφθούν όλα τα προβλεπόμενα κενά, να ακολουθήσει και επόμενη ή επόμενες φάσεις πρόσκλησης αιτήσεων μετατάξεων. Συμπλήρωσε επίσης ότι αν κάποιος εκπαιδευτικός δεν έχει τον απαιτούμενο αριθμό μορίων για τις θέσεις προτίμησής του, θα κληθεί να καλύψει κενά σε όλη την περιφέρεια.

 

Το ΔΣ του ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ. παροτρύνει τα μέλη του να σταθμίσουν προσεκτικά τα υπέρ και τα κατά της όποιας απόφασής τους για αίτηση μετάταξης, γιατί η κάθε επιλογή έχει τα υπέρ και τα κατά της….

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ! ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΨΥΧΑ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΩΣΤΟΤΕΡΗ!!!

 

 

Δείτε εδώ το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ