ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Ημερίδα Εργασίας «Πτυχές της διδασκαλίας ξένων γλωσσών – μετάφραση και αξιολόγηση»

 

Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Read more...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ «Επιστημονικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Ιστορία και τον Πολιτισμό των Βαλκανικών Λαών»

 

Read more...

Σεμινάριο από τoν εισηγητή του Συλλόγου μας κ Πολυνίκη Τριγάζη

 

Αποτέλεσμα εικόνας για πανεπιστημιο πατρων

Read more...

Σεμινάριο από την εισηγήτρια του Συλλόγου μας κα Ίρις Μπαλόγλου

Αποτέλεσμα εικόνας για σεμιναριο

Read more...

Ημερίδα επιμόρφωσης στις 9 Μαΐου 2015 στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Read more...