ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Α.Π.Θ:ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Read more...

Πρόσκληση σε Κεντρικό Συνέδριο με τίτλο: «Η πορεία της Ελλάδας για μια πολύγλωσση Ευρώπη 2010 - 2014: Η ενίσχυση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»

 

Read more...

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

Read more...

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: ημερίδα με τίτλο «Δυσλεξία: Γονίδια, Συννοσηρότητα, Ξένη Γλώσσα & Μαθηματικά»

 

Read more...

Κύκλος Διαχείριση της διαφορετικότητας στο σχολείο: Διάλεξη του Philippe Lacadée

 

 

Read more...

More Articles...