αποτελέσματα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσομάθειας Μάιος 2015

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΠΓ

Ο υποψήφιος μπορεί να εισέλθει με τον 7-ψήφιο κωδικό εξετάσεων και τα αρχικά του επιθέτου του, του ονόματός του, του ονόματος του πατέρα του και του ονόματος της μητέρας του.