05-08-16 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ

πό το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι κατα προτεραιότητα αποσπάσεις και οι αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ.

Η απόφαση σελίδες 1-29

σελίδες 30-58

Η απόφαση σε συμπιεσμένο αρχείο

 

 

05-08-16 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία, ΚΕΔΔΥ και ΣΜΕΑΕ

Οι αποσπάσεις σε μουσικά σχολεία σε μορφή pdf

Οι αποσπάσεις σε καλλιτεχνικά σχολεία σε μορφή pdf

Οι αποσπάσεις σε ΚΕΔΔΥ σε μορφή pdf

Οι αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ σε μορφή pdf

 

 

05-08-16 Αποσπάσεις σε Αρμενικό Κυανού Σταυρό, Γενική Αρμενική Ένωση Αγαθοεργίας & Ισραηλιτική Κοινότητα

 

Αποσπάσεις σε Αρμενικό Κυανού Σταυρό Νίκαιας

 

Αποσπάσεις σε Αρμενικό Κυανού Σταυρό Αθήνας

 

Αποσπάσεις σε Γενική Αρμενική Ένωση Αγαθοεργίας

 

Αποσπάσεις σε Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών

 

Αποσπάσεις σε Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης

 

http://www.minedu.gov.gr